Elektronisk rapportering för erhållna bidrag 2021

  • Alla stipendier och bidrag (ej resebidrag) som överskrider 1.000 euro beviljade för 2021 ska redovisas elektroniskt under januari månad, rapporteringen är öppen under perioden 10.1 – 3.2.2022.
  • Även för fleråriga projekt/forskning ska en uppföljningsrapport elektroniskt inlämnas senast 3.2.2022.

Gå till den elektroniska rapporteringen via denna länk.

  • Obs, för större projekt (projekt som under 2021 erhållit finansiering om 15.000 euro eller mera) skickas utöver denna elektroniska rapportering en sammanfattande redogörelse (200-250 ord) för projektet och dess resultat under året till e-post: katarina.heikius@abo.fi, inom januari månad. 

Relaterade artiklar