Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut 1.010.500 euro för jubileumsåret 2020 

Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut bidrag för att stöda högskoleverksamhet på svenska i Österbotten. Stiftelsen finansierar forskningsprojekt och delar ut stipendier och bidrag.

Högskolestiftelsens styrelse har för jubileumsåret 2020 anvisat 1.010.500 euro för utdelning, varav 60.000 euro från Högskolestiftelsens egna medel, 950.000 euro ur Ann-Mari Finniläs fond och 500 euro ur Iris och Thor Österholms fond.

Största bidraget går till Högskolestiftelsens initiativ till Research Fellow Programme in Education, som tilldelas 150.000 euro.

 

HÖGSKOLESTIFTELSENS BIDRAGSUTDELNING 2020 3.3.2020

UTDELNING UR ANN-MARI FINNILÄS FOND 2020

Projektbidrag

 • Högskolestiftelsen Research Fellow Programme in Education, 150.000 euro
 • Advances in process optimization/design for biomass applications and CO2 capture in second generation bioethanol production, 50.000 euro
 • Artisan – artificiell intelligens i skolan, 60.000 euro
 • Avancerad vård i hemmet – klientcentrering, kompetens och säkerhet, 40.000 euro
 • Effects of Political Innovations on Citizens (EPIC), 50.000 euro
 • Energiteknik/Förstärkning av ny forskning (forskare), år 3/5, 55.000 euro
 • I TID – Rätt insatser i rätt tid för främjande av psykisk hälsa och förebyggande av rusmedelsproblematik bland barn och unga i Österbotten, 50.000 euro
 • Ny grundmodul inom området energiteknik och -system (20 sp) som ges på både engelska och svenska, 20.000 euro
 • Re-assessment of Bullying and Ostracism among Ostrobothnian Teenagers, part 2 (REBOOT 2), 55.000 euro
 • Sport and education for life: wellbeing of young student-athletes attending lower secondary school, 60.000 euro
 • Språkduschtandem – Tandem från småbarnspedagogik till nybörjarundervisning, 34.000 euro
 • Studie med syftet att kartlägga om en folkomröstningsprocess tema bidrar till förändringar idet politiska klimatet inom de kommuner var folkomröstningar i frågan har arrangerats, 30.000 euro
 • Uppbyggande av TIN-doktorandnätverk, 20.000 euro
 • Vaasa RoboCare, 70.000 euro
 • Välmående barn, unga och familjer i Österbotten – en aktionsstrategi (FamAct), 45.000 euro
 • Äldres sociala inkludering ur ett minoritetsperspektiv – en nationell och internationell jämförelse (AgeMin), 50.000 euro

 

Övriga projekt – bidrag för samverkan

 • Games and Learning – avgiftsfri seminariedag den 2.6.2020, 5.000 euro
 • ”Från språklig stimulans till språkmedvetenhet” – De nationella språkbadslärardagarna i Vasa 19-20.3.2020, 5.000 euro
 • Stärkt profil för välfärdsteknologin vid Åbo Akademi genom ett regionalt ekosystem, 12.000 euro
 • Åbo Akademi/FPV står värd för den tredje nordiska konferensen i samhällskunskapsdidaktik NOKSA, 30.3-1.4 2020, 5.000 euro

 

Forskarstipendier

Anthony Sopuruchi Anih 6.800 euro

Nina Enkvist 6.800 euro

Sakineh Ghorbanzadeh 1.000 euro

Heidi Hellstrand 10.000 euro

Anders Westerlund 6.800 euro

Katrina Åkerholm 6.800 euro

 

Rese- och konferensbidrag

Farida Anwar 3.200 euro, Ghita Bodman 1.500 euro, Nina Enkvist 1.200 euro, Jenny Haagensen 2.000 euro, Heidi Hellstrand 1.650 euro, Jessica Hemberg 1.100 euro, Heidi Höglund 1.393 euro, Jan Jansson 735 euro, Heidi Katz 1.660 euro, Marja Lindberg 1.950 euro, Nazia Nazar 2.000 euro, Marina Näsman 1.612 euro, Ann-Sofi Röj-Lindberg 1.500 euro, Matilda Ståhl 2.650 euro, Mindy Svenlin 1.000 euro, Sofie Tjäru 2.000 euro, Zeliha Isik Ulubas 2.065 euro, Stina Wallin 2.018 euro, Anna Widlund 1.650 euro, Katrina Åkerholm 900 euro, Sarah Åkerman 1.500 euro.

 

Studerandestipendier

Studerandestipendier till studeranden vid Åbo Akademi i Vasa, 10.000 euro.

 • Stipendier till studerande delas ut på basen av studieprestation
 • Stipendiernas storlek är 500 euro – 2.000 euro
 • Utdelningen sker i samband med höstens inskription

 

UTDELNING UR IRIS OCH THOR ÖSTERHOLMS STIPENDIEFOND 2020

Stipendiemedel om 500 euro går till studeranden vid pedagogiska enheten vid Åbo Akademi.

 

UTDELNING FRÅN HÖGSKOLESTIFTELSENS EGNA MEDEL 2020

 • Helsingfors universitets tvåspråkiga juridistutbildning i Vasa, 15.000 euro
 • Svenska handelshögskolans Studentkårs understödsförening i Vasa r.f., stipendier för Vasahankeiters utbytesstudier, 2.500 euro
 • En bro till framtiden, Yrkeshögskolan Novia, 20.000 euro
 • Energy Living Lab Campus Kungsgården, Novia, i samarbete med Åbo Akademi, 15.000 euro