Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut 850.500 euro under 2019

Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut bidrag för att stöda högskoleverksamhet på svenska i Österbotten. Stiftelsen finansierar forskningsprojekt och delar ut stipendier och bidrag.

Stiftelsens styrelse har för 2019 anvisat upp till 850.500 euro för utdelning, varav 50.000 euro från Högskolestiftelsens egna medel, 800.000 euro ur Ann-Mari Finniläs fond och 500 euro ur Iris och Thor Österholms fond.

Högskolestiftelsen har 20.2.2019 tagit beslut om följande utdelning.

HÖGSKOLESTIFTELSENS BIDRAGSUTDELNING 2019 25.2.2019

Utdelning från Högskolestiftelsens egna medel 2019

Hanken Svenska handelshögskolan, Vasa, En3 vid Hanken Business Lab, 5.000 euro

Hanken i Vasa, Kurser inom Machine learning och AI, 6.000 euro

Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa, HU:s tvåspråkiga juristutbildning i Vasa, 10.000 euro

Juridiska utbildningen i Vasa, 5.750 euro

Svenska handelshögskolans studentkårs understödsförening i Vasa r.f., stipendier för Vasahankeiters utbytesstudier, 2.000 euro

Yrkeshögskolan Novia, Utveckling av modell för kontinuerligt lärande inom teknikområdet, 20.000 euro

Barns rättspsykiatriska arbetsgrupp, för arrangerande av den nationella vetenskapliga konferensen De nationella barns och ungas rättspsykiatriska dagar, i Vasa 18-19.2019, 1.250 euro

 

Utdelning ur Iris och Thor Österholms stipendiefond 2019

Stipendiemedel om 500 euro går till studerande vid Vasa Övningsskola. Skolan utser stipendiaterna.

 

Utdelning ur Ann-Mari Finniläs fond 2019

Projektbidrag

ARTISAN – Artificiell intelligens i skolan, 60.000 euro

EDGAR – Evaluering av den österbottniska drogförebyggande modellen (PEPP), 40.000 euro.

Energisystemforskning i realtid (IoT),deltidsanställd laboratorieingenjör och utrustning, 40.000 euro

Energiteknik/Förstärkning av ny forskning (forskare), år 2/5, 55.000 euro

Finländska barnfamiljers välbefinnande och fertilitet FAMWELL, 50.000 euro

Masskommunikation, 13.000 euro

OstroInvolve 2.0 – Involving citizens through deliberative processes, 50.000 euro

Pocket Democracy, 50.000 euro

Re-assessment of Bullying and Ostracism among Ostrobothnian Teenagers (REBOOT), 25.000 euro

Researching Effective Language-Game Design for Immigrant Integration, 60.000 euro

Sport and education for life: wellbeing of young student-athletes attending lower secondary school, 60.000 euro

Vaasa Welfare Tecnology Hub 50.000, euro

Äldres sociala inkludering ur ett minoritetsperspektiv – en nationell och internationell jämförelse, 50.000 euro

 

Forskarstipendier

Annika Ahläng 6.800 euro

Farida Anwar 6.800 euro

Johnny Engström 6.800 euro

Maria Hofman-Bergholm 6.800 euro

Marina Näsman 10.200 euro

Makinde Olaniyi 6.800 euro

Matilda Ståhl 6.800 euro

Karin Sundqvist 6.800 euro

Maria Timoshenko 6.800 euro

 

Rese- och konferensbidrag

Marina Bendtsen 1.650 euro, Mikaela Björklund 1.700 euro, Cataldo De Blasio 1.900 euro, Janne Elo 1.200 euro, Nina Enkvist 950 euro, Katri Hansell 875 euro, Juha Hartvik 1.150 euro, Jessica Hemberg 2.714 euro, Camilla Härtull 1.160 euro, Heidi Höglund 1.592 euro, Sofia Jusslin 3.500 euro, Heidi Katz 3.000 euro, Julia Klein 1.100 euro, Marja Lindberg 1.800 euro, Stefan Myrskog 1.300 euro, Johanna Nordmyr 2.000 euro, Ann-Sofi Röj-Lindberg 1.420 euro, Pia Sjöblom 1.650 euro, Matilda Ståhl 1.100 euro, Jessica Tuuf 1.446 euro, Verneri Valasmo 774 euro, Johan Vilhelm Vikström 150 euro

 

Övriga projekt – bidrag för samverkan

Programmeringsundervisning, 10.000 euro

Smart Technology Hub, 10.000 euro

Arrangerande av konferensen Sustainable Caring for Health and Wellbeing, 8.000 euro

Akademiforum, 3.000 euro

Marknadsföring av DI-utbildningen i energiteknik, 3.000 euro

Arrangerande av konferensen Svenskan i Finland 19, 2.000 euro

 

Studerandestipendier ur Ann-Mari Finniläs fond

Under 2019 delas 15 st stipendier ut åt studeranden vid Åbo Akademi i Vasa, enligt följande: tre st stipendier á 2.000 euro och 12 st stipendier á 500 euro. Stipendierna delas ut på basen av studieprestation. Stipendiemottagarna offentliggörs senare.