Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut bidrag för att stöda högskoleverksamhet på svenska i Österbotten. Stiftelsen finansierar forskningsprojekt, stiftelsen delar också ut stipendier och bidrag. Stiftelsens styrelse har för år 2024 anvisat upp till 880.700 euro för utdelning. Stiftelsen har sen grundandet 1990 totalt delat ut 18,2 miljoner euro

Läs mera: Utdelning – 2024