Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut närmare 900.000 euro

Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut bidrag för att stöda högskoleverksamhet på svenska i Österbotten. Stiftelsen finansierar forskningsprojekt, stiftelsen delar också ut stipendier och bidrag. Stiftelsens styrelse har för år 2023 anvisat upp till 880.200 euro för utdelning.

I slutet av år 2022 fick Högskolestiftelsen motta en aktiedonation till värdet av 4,7 miljoner euro. Den nya fonden heter Göran Ahlbäcks fond. Under året kommer Göran Ahlbäcks pris att delas ut för första gången. Priset kommer att gå till person eller personer inom utbildning och forskning om IT, artificiell intelligens, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) och Extended Reality (XR), blockkedjeteknologi eller andra vid var tid aktuella teknologier som används eller behövs inom studier, forskning, utbildning eller för regionen viktiga utvecklingsprojekt.

Utdelning ur Högskolestiftelsens medel

 • Hanken Sustainable Ecosystem Strategy 9 000 €
 • Novia Utveckling av forsknings- och undervisningsmiljöerna vid institutet för intelligenta system 43 000 €
 • Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa
  Bidrag för sin regelmässiga verksamhet. 15 000 €
  Bidrag för anställning av en Professor of Practice 5 500 €
 • Hanken understödsföreningen rf
  Bidrag för studerandes utbytesstudier 2 500 €

Utdelning ur Ann-Mari Finniläs fond, inom Åbo Akademi i Vasa

Forskarstipendier

6.800 euro: Buss Anna, Mäkiharju Alex, Backman-Nord Pia, Hagberg Ronja, Lähteenmäki Stina Fredrika, Anton Alexandra, Tjäru Sofie, Rautanen Kimmo, Blomqvist Heidi. 6.600 euro: Korzhina Yulia.

Resebidrag

1.500 euro: Mäkiharju Alex, Nordin Pia, Rebers Ida, Staffans Eva, Swanljung Lilly, Vikström-Dahl Irén, Åkerholm Katrina, Brännkärr Pia, Buss Anna. 1 000 euro: Häggblom Kicki. 880 euro: Sundbäck Liselott. 820 euro: Jansson Jan.

Forskningsprojekt
 • Ljus i sikteutveckling och stöd av elevernas akademiska välbefinnande (SIKTE) 15 000 €
 • Utveckling och evaluering av avancerade kliniska sjukskötarmodeller för Österbottens välfärdsområde 30 000 €
 • Exclusion from civic engagement of a diverse older population: Features, experiences, and policy implications (CIVEX) 10 000 €
 • Algorithms and Software for Large-Scale Optimization 30 000 €
 • FarmAInteraktion 30 000 €
 • iFaceMath Using facial expression recognition in detecting childrens emotions in mathematics learning situations 15 000 €
 • Forskarfellow 75 000 €
 • It-program 50 000 €
 • The societal discussion climate from polarization and hate speech to constructive and democratic dialogue FSE 50 000 €
 • Tandem på spel FPV 45 000 €
 • Sociala robotar inom skolmatematisk praktik (SoRoMa – del2) FPV 30 000 €
 • Kreativ personcentrerad vårdkonst – ett fortbildnings- och utvecklingsprojekt i Svenskfinland FPV 25 000 €
 • I TID TILLSAMMANS Rätt insatser i rätt tid för främjande och förebyggande av psykisk (o)hälsa bland barnfamiljer i Österbotten FPV 32 000 €
 • EduGaming – att spela tillsammans i och utanför skola FPV 50 000 €
 • Ensamhet bland unga i Svenskfinland FPV 45 000 €
 • Hydrogen backbone kunskapsinhämtning inom vätgasteknologi och systemutveckling FNT 20 000 €
 • Didaktisk utveckling av företagsamhetsfostran i åk 1-6 FPV 20 000 €
 • Samverkan mellan klasslärares magisteravhandling och skolsamfundet Ett forskningsprojekt kring utveckling av didaktiskt material för personal inom utbildningssektorn 70 000 €
 • Gästprofessur med inriktning ämnesövergripande pedagogik (2022-2024) 30 000 €

Övriga projekt – bidrag för samverkan

 • Pedagogiska vetenskapsdagarna i Vasa 22-24.11.2023. 2 000 €
 • Vetenskapskarnevalen i Vasa 17-18 november 2023. Målet är att lyfta fram forskning som bedrivs i regionen och nå ut till allmänheten med den. Karnevalen är gratis och öppen för alla. 3 000 €
 • Karriärdagen en årlig plattform för att synliggöra alumnnätverket, karriärkompetenser samt skapa sy forskning kring framtidsutsikter av arbetsmiljöer. 1 500 €
 • Workshop för det regionalt-nordiska nätverket för yrkeslärarutbildningar och yrkesutbildningar. 2 000 €
 • Metaverse för framtiden – att sammanföra aktörer både inom och utanför ÅA 5 000 €

Vid inskriptionen 2023 delas 14 st stipendier ut åt studeranden vid Åbo Akademi i Vasa, enligt följande: 2 st stipendier á 2.000 euro och 12 st stipendier á 500 euro. Stipendierna delas ut på basen av studieprestation. Stipendiemottagarna offentliggörs senare.

Utdelning ur Iris och Thor Österholms fond

Stipendiemedel om 700 euro går till studerande vid Vasa Övningsskolan. Enheten utser stipendiaterna.