Under 2018 delade Högskolestiftelsen i Österbotten ut sammanlagt 850 000 euro. Här hittar du alla utbildningar och projekt som fått bidrag . Vi stöder både större och mindre projekt, och också enskilda studerande som visat goda studieprestationer. Dessutom stöder vi forskarstuderande och ger resebidrag åt forskare och annan personal för konferenser.

Större projekt

OstroInvolve 2.0 – Involving citizens through deliberative processes, 50 000 euro

Pepper-robotik i Österbotten, 50 000 euro

@geing Online: Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre, 20 000 euro

Pocket Democracy, 50 000 euro

Eklasstandem (2015-2018) – digitalt stödmaterial för virtuell tandemundervisning, 25 000 euro

Reconnection: Revitalising the interaction between theoretical musical knowledge and practical musical skills through frontline technology and music education research, 50 000 euro

Utökade professionsfärdigheter – Handledning inom lärarutbildning, 30 000 euro

Ungdomars välbefinnande och kunskap i framtidens samhälle (FRAM-projektet), 20 000 euro

Energiteknik/Lagring av energi, 15 000 euro

Energiteknik/Universitetsforskare (eller tenue track), femårig ny befattning, 55 000 euro

Idrott och studier – att kombinera studier och elitidrott i årskurserna 7-9, 15 000 euro

Mediacity/Digital Experience Lab, 30 000 euro

Masskommunikation, lektorat 55 000 euro

Spetsforskning – svenskspråkiga samhället i Finland, 50 000 euro

Flerspråkighetspedagogik, 40 000 euro

Utforskande samtal, 40 000 euro.

ÅA och Novia: Internet of Things, IoT, 20 000 euro

Extremism och radikalism i Europa, 40 000 euro

 

Mindre projekt

Nyutbildade klasslärares syn på den forskningsbaserade lärarutbildningen vid Åbo Akademi, 15 000 euro

Den femtonde nordiska lärarutbildningskonferensen 2018, 3 000 euro

Spelifiering inom bildkonstundervisningen vid VÖS, 8 000 euro

Vetenskapsafton FUNDRA, 4 000 euro

 

Rese- och konferensbidrag

Joni Kuokkanen, 950 euro

Jan-Erik Romar, 870 euro

Jan Saarela, 2 400 euro

Maria Timoshenko, 3 000 euro

Katri Hansell, 1 900 euro

Sarah Åkerman, 1 020 euro

Fredrica Nyqvist, 1 360 euro

Anna Widlund, 2 100 euro

Sofia Jusslin, 1 000 euro

Matilda Ståhl, 1 200 euro

Regina Santamäki Fischer, 1 000 euro

Marja Kristiina Palmu, 1 400 euro

Ana Vrbnik, 2 037 euro

Mikael Nygård, 970 euro.

Mikaela Hermans, 670 euro

Heidi Höglund, 748 euro

Mathias Ståhl, 975 euro

Emmanuel Opoku Acquach, 2 000 euro

Bidrag åt forskarstuderande

Johnny Engström, 6 400 euro

Taalia Khan, 6 400 euro

Marja Kristiina Palmu, 6 400 euro

Olaniyi Makinde, 6 400 euro

Maria Timoshenko, 6 400 euro

Joni Kuokkanen, 6 000 euro

Malin Andtfolk, 6 400 euro.

Josefine Nyby, 4 800 euro

Ana Vrbnik, 6 400 euro

Owen Ndoromo, 12 000 euro

 

Stipendier till studerande

Elin Lönnkvist, 500 euro

Sara Berg, 500 euro

Oscar Sunngren, 500 euro

Christian Hagnäs, 400 euro

Alexander Nyman, 500 euro

Martina Molsa, 500 euro

Paulina Svenfelt, 500 euro

Sofia Asplund, 300 euro

Ellen Dahlvik, 500 euro

Andreas Snellman, 500 euro

Emma Snellman, 500 euro

Jessica Kivioja, 500 euro

Linda Ahlbäck, 500 euro

Nicklas Peltola, 500 euro

Kristoffer Back, 500 euro

Kim Backström, 500 euro

Johanna Härus, 500 euro

Hedvig Sandell, 500 euro

Patricia Donner, 500 euro

Oskar Emaus, 500 euro

Daniel Rönnberg, 150 euro

Elin Häger, 500 euro

Tilde Nordman, 500 euro

 

Övriga bidrag

Åbo Akademis mediestuderandes studieresa till Helsingfors, 1 200 euro.

Open access-publiceringsavgift samt översättning av frågeformulär, 1 750 euro.

Studentkören Pedavoces konsertturné till USA, Montana och Utah, 3 000 euro.

 

Utdelning ur Stiftelsens egna medel

Helsingfors Universitets tvåspråkiga juristutbildning i Vasa, 11.000 euro

Novia – medelinsamling 2018, teknik, 20.000 euro

Hanken – Digimarketing Hanken o Korsholms Gymnasium, 10.000 euro

Juridiska utbildningen i Vasa, 6.500 euro

Hankens Studentkår, utbytesstudier, 2.500 euro

 

Iris och Thor Österholms stipendiefond

Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten 500 euro