Högskolestiftelsen i Österbotten har 24.2.2022 tagit beslut om följande utdelning:

UTDELNING FRÅN HÖGSKOLESTIFTELSENS EGNA MEDEL
 • Helsingfors universitets tvåspråkiga juristutbildning i Vasa, 15.000 euro
 • Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet plan på att inleda tvåspråkiga juris magisterutbildning, språkstöd. 5.000 euro.
 • Ecosystem Stategy Lab Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa, 5.000 euro
 • Tillämpade intelligenta system inom välfärdsteknologi, Yrkeshögskolan Novia, 30.000 euro 
UTDELNING UR IRIS OCH THOR ÖSTERHOLMS FOND

Stipendiemedel om 500 euro går till studerande vid pedagogiska enheten vid Åbo Akademi. Enheten utser stipendiaterna. 

UTDELNING UR ANN-MARI FINNILÄS FOND
Forskningsprojekt
 • Energiteknik/Förstärkning av ny forskning, 55.000 euro.
 • Research Fellow Programme in Education, 150.000 euro
 • Magisterprogrammet i informationsteknologi (IT), huvudämnet datateknik med placering Vasa, 50.000 euro
 • The societal discussion climate from polarization and hate speech to constructive and democratic dialogue, 60.000 euro
 • Tandem på spel, 50.000 euro
 • Sociala robotar inom skolmatematisk praktik (SoRoMa – del2), 30.000 euro
 • Regional Development of a Hydrothermal Carbonization process. A joint R&D effort between industrial and university partners, 60.000 eruo
 • Kreativ personcentrerad vårdkonst – ett fortbildnings- och utvecklingsprojekt i Svenskfinland, 41.000 euro
 • I TID – TILLSAMMANS Rätt insatser i rätt tid för främjande och förebyggande av psykisk (o) hälsa bland barnfamiljer i Österbotten, 32.000 euro
 • EduGaming – att spela tillsammans i och utanför skola, 26.000 euro
 • Ensamhet bland unga i Svenskfinland, 50 000 euro
 • Hydrogen backbone kunskapsinhämtning inom vätgasteknologi och systemutveckling, 20.000 euro
 • Didaktisk utveckling av företagsamhetsfostran i åk 1-6, 30.000 euro
 • Reboot 4: Endgame, 20.000 euro
Övriga projekt – bidrag för samverkan
 • Utveckla samarbetet mellan GERDA projektpartner och samverkan med regionala centrala aktörer inom social- och hälsovården, tredje sektorn, närståendevårdare och äldre själva, 15.000 euro
 • Arrangemang av den nordiska vetenskapliga konferensen NOFA9 The 9th Nordic Conference on Subject Education.2.500 euro
 • Arrangerande av konferensen NOKSA 3. https://www.abo.fi/en/noksa2022/, 2.500 euro.
 • Organisera en workshop för doktorander och forskare inom pedagogisk psykologi med temat: mätning och uppföljning av barn och ungas välbefinnande och motivation i skolkontext. https://www.molewe.net, 2.500 euro.
 • Eyes on UX- ett nätverksevent. Mål: att lyfta fram den forskning och utveckling som sker i den mångfald av projekt som Experience Lab är engagerade i, samt att visa på labbet som tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsmiljö, 2.500 euro.  
Forskarstipendier 

Björk Janina, Häkkinen Emilia, Katz Heidi, Korzhina Yulia, Ruohonen Heini, Sundqvist Amanda, Sundqvist Karin, Vikström-Dahl Irén samt Wallin Stina. Alla beviljade 6.800 euro.

Rese- och konferensbidrag

Elo Janne 1.500 euro, Hansell Katri 1.700 euro, Hilli Charlotta 1.950 euro, Häggblom Kicki 670 euro, Jusslin Sofia 1.700 euro, Kuokkanen Joni 1.800 euro, Nyqvist Fredrica 1.254 euro, Näsman Marina 1.470 euro, Rebers Ida 1.700 euro, Romar Jan-Erik 1.780 euro, Smeds-Nylund Ann-Sofie 1.500 euro samt Viitala Hanna 1.300 euro.

Studerandestipendier ur Ann-Mari Finniläs fond

Vid inskriptionen 2022 delas 14 st stipendier ut åt studeranden vid Åbo Akademi i Vasa, enligt följande: två st stipendier á 2.000 euro och 12 st stipendier á 500 euro. Stipendierna delas ut på basen av studieprestation. Stipendiemottagarna offentliggörs senare.