Iris och Thor Österholms fond har som ändamål att stöda och utveckla svensk högskoleundervisning i svenska Österbotten.
När undervisningsrådet Thor Österholm år 1996 fyllde 70 år önskade han sig donationer till stiftelsen istället för presenter. Grundkapitalet var 2.120 euro. Efter hand har tillskott till fonden gjorts vid bemärkelsedagar och vid utgången av 2022 hade fonden en balans på 38.739 euro samtidigt som 9.677 euro utdelats i form av stipendier

Österholm hade önskan om att noggrant precisera vad fondens avkastning skulle gå till:vartannat år delar fonden ut stipendier till en eller flera elever i Vasa övningsskola, och vartannat år till pedagogikstuderande på Åbo Akademi 

Vid utdelning av personstipendier bör egenskaper som ”redbar, omtänksam, energisk, positiv och samhällsinriktad beaktas”