Högskolestiftelsen i Österbotten föddes ur den regionala entusiasmen som under 1980-talet drev frågan om ett finlandssvenskt universitet. Stiftelsen grundades 1990, men fick en rejäl skjuts framåt tio år senare då apotekaren Ann-Mari Finnilä testamenterade en förmögenhet på nio miljoner euro till stiftelsen.

Stiftelsen stöder alla högskolor och yrkeshögskolor som verkar på svenska i Österbotten, vilket gör oss unika eftersom vi är den enda stiftelsen med det uppdraget. Förutom bidrag till högskolor ger vi också understöd åt enskilda forskare och projekt. Basen för vår verksamhet är att vi vill stärka och utveckla regionen genom utbildning som gynnar näringslivet och som håller så hög klass att den lockar till sig talangfulla studerande.

Vi är ingen stödapparat som passivt delar ut bidrag, utan har valt att ta en aktiv roll. Till exempel hade diplomingenjörsutbildningen vid Åbo akademi i Vasa inte kommit till utan oss. Också den tvåspråkiga juristutbildningen som Helsingfors universitet bedriver i Vasa har vi stött från första början.

Alla högskolor i Österbotten stöds

Eftersom vår största donator Ann-Mari Finnilä har vikt sin donation till Åbo akademi, så har också största delen av våra bidrag tillsvidare gått till ÅA. Stiftelsens uppgift är ändå att främja all sorts högre utbildning på svenska i Österbotten, och vi stöder därmed också till exempel Novia, Svenska handelshögskolan och Helsingfors universitet. Vi jobbar aktivt med att hitta nya donatorer för att kunna utvidga vår verksamhet i framtiden.

Stiftelsens beslutsfattande är stadigt förankrat i Österbotten, och vi är oberoende från andra stiftelser och organisationer. Kapitalet är främst investerat i inhemska börsaktier samt fastigheter i Vasa.