Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut 955.500 euro – nytt magisterprogram i informationsteknologi får 50.000

Åbo Akademis nya magisterprogram i informationsteknologi har ur Ann-Mari-Finniläs fond beviljats 50.000 euro för sitt första år.

Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut bidrag för att stöda högskoleverksamhet på svenska i Österbotten. Stiftelsen finansierar forskningsprojekt och delar ut stipendier och bidrag.

Utdelningen sker ur Högskolestiftelsens egna medel, Ann-Mari Finniläs fond samt ur Iris och Thor Österholms stipendiefond. Bidrag från stiftelsens egna medel går till svenskspråkig högskoleverksamhet i Vasaregionen. Medel från Ann-Mari Finniläs fondgår till Åbo Akademi i Vasa och stipendier ur Iris och Thor Österholms stipendiefond går till Vasa övningsskola eller pedagogiska enheten vid Åbo Akademi i Vasa.

Stiftelsens styrelse har för 2021 anvisat upp till 955.500 euro för utdelning, varav 55.000 euro från Högskolestiftelsens egna medel, 900.000 euro ur Ann-Mari Finniläs fond och 500 euro ur Iris och Thor Österholms fond.

Högskolestiftelsen i Österbotten har 25.2.2021 tagit beslut om följande utdelning:

UTDELNING FRÅN HÖGSKOLESTIFTELSENS EGNA MEDEL

 • Helsingfors universitets tvåspråkiga juristutbildning i Vasa, 15.000 euro
 • Svenska handelshögskolans studentkårs understödsförening i Vasa r.f., stipendier för Vasahankeiters utbytesstudier, 2.500 euro
 • Utveckling av podcasten ”After Class med Jesper och Dennis”, Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa, 5.000 euro
 • Utveckling av Yrkeshögskolan Novias verksamhet inom området intelligenta system, Yrkeshögskolan Novia, 30.000 euro

 

UTDELNING UR IRIS OCH THOR ÖSTERHOLMS FOND

Stipendiemedel om 500 euro går till studerande vid Vasa övningsskola. Skolan utser stipendiaterna.

 

UTDELNING UR ANN-MARI FINNILÄS FOND

Forskningsprojekt

 • A Novel Approach for Sustainable Production of Biofuels and Education in Energy Technology, 50.000 euro
 • Akademisk skrivhandledning i avhandlingsskrivandet (ASKA), 40.000 euro
 • Energiteknik/Förstärkning av ny forskning (forskare), år 4/5, 55.000 euro
 • Ensamhet bland unga i Svenskfinland, 60.000 euro
 • Gästprofessur med inriktning ämnesövergripande pedagogik, 30.000 euro
 • I TID – TILLSAMMANS Rätt insatser i rätt tid för främjande och förebyggande av psykisk (o)hälsa bland barnfamiljer i Österbotten, 60.000 euro
 • Ljus i sikte – utveckling och stöd av elevernas akademiska välbefinnande, 50.000 euro
 • Lärare som stöder barns resiliens (LSR) – inom småbarnspedagogik i corona- och post corona tider, 60.000 euro
 • Professional expertise in the multilingual landscape of welfare service work, 50.000 euro
 • Reboot: new frontiers, 50.000 euro
 • Sociala robotar inom skolmatematisk praktik, 30.000 euro
 • Spel och lärande – ett forskningsbaserat nätverk (Games and Learning – a research-based network), 40.000 euro
 • Tandem på spel, 50.000 euro
 • The societal discussion climate – from polarization and hate speech to constructive and democratic dialogue (DemDialogue), 60.000 euro

Övriga projekt – bidrag för samverkan

 • Nya magisterprogrammet i informationsteknologi (IT), huvudämnet datateknik med placering Vasa, 50.000 euro
 • Utveckling av en studiehelhet inom programmering som temastudier inom gymnasiets nya läroplan GLP2021, så att studierna delvis görs i samarbete med ingenjörsutbildningen vid Novia, 5.000 euro
 • GERDA forskningscentrum (GFC), 40.000 euro

Forskarstipendier

Hateem Al Khuja 6.800 euro, Farida Anwar 6.800 euro, Niloufar Sadat Ghawami Masouleh 6.800 euro, Sofia Jusslin 10.000 euro, Sami Lieskoski 6.800 euro, Martina Mölsä 6.800 euro, Heini Ruohonen 6.800 euro, Mikaela Svanbäck-Laaksonen 6.800 euro, Stina Wallin 10.000 euro.

Rese- och konferensbidrag

Marja Lindberg 2.010 euro, Stefan Myrskog 1.550 euro, Mia Porko-Hudd 4.000 euro, Eva Staffans 1.865 euro, Liselott Sundbäck 750 euro.

Studerandestipendier ur Ann-Mari Finniläs fond

Vid inskriptionen 2021 delas 15 st stipendier ut åt studeranden vid Åbo Akademi i Vasa, enligt följande: tre st stipendier á 2.000 euro och 12 st stipendier á 500 euro. Stipendierna delas ut på basen av studieprestation. Stipendiemottagarna offentliggörs senare.