Lions Club Vasa-Old Vasabygden donerade år 2019 aktier till ett värde av ca 17.000 euro till stiftelsen. ”Högskolestiftelsen bedriver en mycket viktig verksamhet genom att i Österbotten stöda forskning och undervisning i universitet och högskolor. Högklassig forskning och undervisning i Österbotten är i en central roll för en fortsatt och gynnsam utveckling av landskapet”, framhåller LC Old Wasa-Vasabygden.
”Högskolestiftelsen är en aktör som inte nöjer sig med att enbart dela ut bidrag, utan också bidrar till att utveckla regionen genom olika projekt och satsningar – en verksamhet väl värd att understödas.”