RAPPORTERING FÖR ERHÅLLNA BIDRAG UNDER 2019 ÄR NU ÖPPEN (8.1 – 3.2.2020)

 • Alla stipendier och bidrag (ej resebidrag) som överskrider 1.000 euro beviljade för 2019 ska redovisas elektroniskt under januari månad, rapporteringen kommer att vara öppen under perioden 8.1 – 3.2.2020.
 • Även för fleråriga projekt/forskning ska en uppföljningsrapport elektroniskt inlämnas senast 3.2.2020.

Gå till den elektroniska rapporteringen via denna länk.

 • OBSERVERA att för större projekt (projekt som under 2019 erhållit finansiering om 15.000 euro eller mera) skickas utöver denna elektroniska rapportering en sammanfattande redogörelse (200-250 ord) för projektet och dess resultat under året till e-post: kjell.blomqvist@abo.fi , inom januari månad. 

 

ANSÖKNINGAR

ANSÖKNINGSOMGÅNGEN FÖR 2020 ÄR AVSLUTAD

Ansökningar ur Ann-Mari Finniläs fond kan göras av forskarstuderande och anställda vid Åbo Akademi i Vasa. Ansökan görs elektroniskt via länk nedan.

Ansökningsomgången är öppen under perioden 1.11 – 25.11.2019. Meddelande om beviljade bidrag och stipendier sker inom februari 2020.

Strategiskt centrala mål för de bidrag och stipendier vi delar ut:

 • Framtidens lärande
 • Högre teknikutbildning
 • Välfärd och välmående i Österbotten

År 2020 görs större satsningar inom tyngdpunktsområdena:

 • Energitekniken
 • Pedagogikforskningen

Sektoröverskridande mångåriga projekt i samarbete med externa parter (såsom övriga utbildningsenheter eller näringslivet) prioriteras, liksom projekt med regional och samhällelig nytta. Stiftelsen ser även gärna att de projekt och den forskning som stöds bidrar till högskolans profilering.

 

Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut stipendier, bidrag och projektfinansiering till högskolor som verkar i Österbotten.

Ansökningarna kan göras ur två olika fonder eller från stiftelsens egna medel:

 • Medel från Ann-Mari Finniläs fond går till Åbo Akademi i Vasa. Forskarstuderande och anställda vid Åbo Akademi i Vasa kan ansöka om individuella bidrag och projektmedel. Ansökan görs elektroniskt via länk nedan.
 • Stipendier från Iris och Thor Österholms stipendiefond går till Vasa Övningsskola eller pedagogiska enheten vid Åbo Akademi i Vasa. Skolan utser stipendiaterna.
 • Bidrag från Stiftelsens egna medel går till svenskspråkig högskoleverksamhet i Vasaregionen.

 

Ann-Mari Finniläs fond:

 • Studerandestipendier delas ut på basen av studieprestation. Ingen ansökan görs. Stipendier delas inte ut åt förstaårsstuderande. Under år 2019 delades 15 st stipendier ut åt studeranden vid Åbo Akademi i Vasa, enligt följande fördelning:
  • 3 st stipendier á 2.000 euro 
  • 12 st stipendier á 500 euro

Beviljade bidrag (ej resebidrag) och stipendier (ej studerande) ska redovisas elektroniskt i januari därpå följande år. Rese- och konferensbidrag redovisas efter resan/konferensen. För fleråriga projekt görs en årlig uppföljningsrapport elektroniskt i januari månad. Omprövning av finansiering av forskningsprojekt kan ske utifrån redovisade resultat. En mer omfattande utvärderings- och slutrapport inlämnas inom tre månader efter avslutat projekt.

 

ELEKTRONISK RAPPORTERING FÖR ERHÅLLNA BIDRAG FÖR ÅR 2019 GÖRS I JANUARI 2020

 • Alla stipendier och bidrag (ej resebidrag) som överskrider 1.000 euro beviljade för 2019 ska redovisas elektroniskt under januari månad, rapporteringen kommer att vara öppen under perioden 8.1 – 3.2.2020.
 • Även för fleråriga projekt/forskning ska en uppföljningsrapport elektroniskt inlämnas senast 3.2.2020.

Gå till den elektroniska rapporteringen via denna länk.

 • För större projekt (projekt som under 2019 erhållit finansiering om 15.000 euro eller mera) skickas utöver denna elektroniska rapportering en sammanfattande redogörelse (200-250 ord) för projektet och dess resultat under året till e-post: kjell.blomqvist@abo.fi , inom januari månad.