Aktiv utvecklare

Stiftelsen är en aktiv utvecklare av regionen, som inte bara stöder utan också tar initiativ till olika projekt. Vi var t.ex. en av de drivande krafterna bakom DI-utbildningen vid ÅA i Vasa. Vårt mål är att se till att det finns en högklassig högre utbildning i Österbotten så att regionen är attraktiv både för näringslivet och för studerande.

Effektiv förvaltning

Med en liten och kostnadseffektiv organisation förvaltar vi vårt kapital på ett effektivt och transparent sätt. År 2000 fick vi en större donation av apotekaren Ann-Mari Finnilä på 9 miljoner euro, som idag vuxit sig till ett kapital på över 30 miljoner euro. Under samma tid har vi kunnat dela ut drygt 12 miljoner euro i bidrag.

En ung stiftelse

Högskolestiftelsen grundades 1990, och är en obunden organisation med beslutsfattandet stadigt förankrat i Österbotten. Varje år delar vi ut närmare en miljon euro för att stöda forskning och högre utbildning i regionen. Vi stöder både högskolor, yrkeshögskolor, forskning och enskilda projekt.

Aktuellt

Ulrica Karp återvaldes som styrelseordförande, Petri Sandkvist ny styrelsemedlem

Ulrica Karp har vid delegationens höstmöte 27.11 återvalts som styrelseordförande för Högskolestiftelsen i Österbotten. Petri Sandkvist valdes in som ny styrelsemedlem istället för avgående medlemmen Ilkka Penttilä. Andreas Uthardt återvaldes i styrelsen och som övriga styrelsemedlemmar fortsätter Stefan Talus och Gun Kapténs. Som suppleanter fortsätter Maria Höglund och Anna-Lena Palomäki. Delegationens ordförande Patrick Ragnäs och…

Högskolestiftelsen lediganslår medel att sökas för 2020

Högskolestiftelsen i Österbotten lediganslår projektfinansiering, bidrag och stipendier att sökas under perioden 1.11 – 25.11.2019. Högskolestiftelsen i Österbotten delar årligen ut stipendier, bidrag och projektfinansiering till högskolor som verkar i Österbotten. Ansökningar kan göras ur två olika fonder eller från stiftelsens egna medel: Medel från Ann-Mari Finniläs fond går till Åbo Akademi i Vasa. Forskarstuderande och…

Lions Club Vasa-Old Vasabygden gör en donation till Högskolestiftelsen i Österbotten

Lions Club Vasa-Old Vasabygden har beslutat att stöda Högskolestiftelsens i Österbotten verksamhet genom en donation av aktier till ett värde av ca 17.000 euro till stiftelsen. Högskolestiftelsen bedriver en mycket viktig verksamhet genom att i Österbotten stöda forskning och undervisning i universitet och högskolor. Högklassig forskning och undervisning i Österbotten är i en central roll…

Ann-Mari Finniläs pris går i år till professor Margareta Björklund- Sänkiaho

I samband med Åbo Akademis inskription i Vasa har Högskolestiftelsen i Österbotten idag delat ut årets Ann-Mari Finniläs pris åt professor Margareta Björklund-Sänkiaho (till höger på bilden, prisutdelare styrelseordförande Ulrica Karp till vänster). Björklund-Sänkiaho får priset för enastående insatser för utveckling av energitekniken vid Åbo Akademi i Vasa. Priset på 10.000 euro delas ut vartannat…