Aktiv utvecklare

Stiftelsen är en aktiv utvecklare av regionen, som inte bara stöder utan också tar initiativ till olika projekt. Vi var t.ex. en av de drivande krafterna bakom DI-utbildningen vid ÅA i Vasa. Vårt mål är att se till att det finns en högklassig högre utbildning i Österbotten så att regionen är attraktiv både för näringslivet och för studerande.

Effektiv förvaltning

Med en liten och kostnadseffektiv organisation förvaltar vi vårt kapital på ett effektivt och transparent sätt. År 2000 fick vi en större donation av apotekaren Ann-Mari Finnilä på 9 miljoner euro, som idag vuxit sig till ett kapital på över 37 miljoner euro. Under samma tid har vi kunnat dela ut över 15 miljoner euro i bidrag.

En ung stiftelse

Högskolestiftelsen grundades 1990, och är en obunden organisation med beslutsfattandet stadigt förankrat i Österbotten. Varje år delar vi ut närmare en miljon euro för att stöda forskning och högre utbildning i regionen. Vi stöder både högskolor, yrkeshögskolor, forskning och enskilda projekt.

Aktuellt

Elektronisk rapportering för erhållna bidrag 2021

Alla stipendier och bidrag (ej resebidrag) som överskrider 1.000 euro beviljade för 2021 ska redovisas elektroniskt under januari månad, rapporteringen är öppen under perioden 10.1 – 3.2.2022. Även för fleråriga projekt/forskning ska en uppföljningsrapport elektroniskt inlämnas senast 3.2.2022.

Delegation och styrelse 2022

Ulrica Karp har vid delegationens höstmöte återvalts som styrelseordförande för Högskolestiftelsen i Österbotten Andreas Uthardt och Petri Sandkvist återvaldes i styrelsen och som övriga styrelsemedlemmar fortsätter Gun Kapténs och Stefan Talus. Som suppleant fortsätter Olav Hermanson och Maria Höglund återvaldes. Delegationens ordförande Mats Brandt och viceordförande Mårten Vikberg återvaldes, liksom delegationsmedlemmarna Lisbeth Fagerström, Annika Tidström…

Ansökan om bidrag för 2022

Ansökningsomgången för 2022 års bidrag och stipendier infaller 2.11 – 25.11.2021. Ansökningar ur Ann-Mari Finniläs fond kan göras av forskarstuderande och anställda vid Åbo Akademi i Vasa.