Aktiv utvecklare

Stiftelsen är en aktiv utvecklare av regionen, som inte bara stöder utan också tar initiativ till olika projekt. Vi var t.ex. en av de drivande krafterna bakom DI-utbildningen vid ÅA i Vasa. Vårt mål är att se till att det finns en högklassig högre utbildning i Österbotten så att regionen är attraktiv både för näringslivet och för studerande.

Effektiv förvaltning

Med en liten och kostnadseffektiv organisation förvaltar vi vårt kapital på ett effektivt och transparent sätt. År 2000 fick vi en större donation av apotekaren Ann-Mari Finnilä på 9 miljoner euro, som idag vuxit sig till ett kapital på över 37 miljoner euro. Under samma tid har vi kunnat dela ut över 15 miljoner euro i bidrag.

En ung stiftelse

Högskolestiftelsen grundades 1990, och är en obunden organisation med beslutsfattandet stadigt förankrat i Österbotten. Varje år delar vi ut närmare en miljon euro för att stöda forskning och högre utbildning i regionen. Vi stöder både högskolor, yrkeshögskolor, forskning och enskilda projekt.

Aktuellt

Välkommen på föreläsning 12.12.2022

SUPPORTING PLAY On Doing Game Studies – Without Studying Games This keynote by Dr Nicholas Taylor kicks off a one-day symposium at ÅAU entitled “Supp- orting Play”. The central questions for the event are “What sorts of work are required for facilitating gameplay in educational contexts, and how might we make that work more visible and…

Ansökningstid 7 – 30.11.2022

Ansökningar ur Ann-Mari Finniläs fond kan göras av forskarstuderande och anställda vid Åbo Akademi i Vasa. Ansökan görs elektroniskt via länk nedan, (öppnas 7.11.2022) Strategiskt centrala mål för de bidrag och stipendier vi delar ut: Framtidens lärande Högre teknikutbildning Välfärd och välmående i Österbotten Sektoröverskridande mångåriga projekt i samarbete med externa parter (såsom övriga utbildningsenheter eller näringslivet)…