Aktiv utvecklare

Stiftelsen är en aktiv utvecklare av regionen, som inte bara stöder utan också tar initiativ till olika projekt. Vi var t.ex. en av de drivande krafterna bakom DI-utbildningen vid ÅA i Vasa. Vårt mål är att se till att det finns en högklassig högre utbildning i Österbotten så att regionen är attraktiv både för näringslivet och för studerande.

Effektiv förvaltning

Med en liten och kostnadseffektiv organisation förvaltar vi vårt kapital på ett effektivt och transparent sätt. År 2000 fick vi en större donation av apotekaren Ann-Mari Finnilä på 9 miljoner euro, som idag vuxit sig till ett kapital på över 30 miljoner euro. Under samma tid har vi kunnat dela ut drygt 12 miljoner euro i bidrag.

En ung stiftelse

Högskolestiftelsen grundades 1990, och är en obunden organisation med beslutsfattandet stadigt förankrat i Österbotten. Varje år delar vi ut närmare en miljon euro för att stöda forskning och högre utbildning i regionen. Vi stöder både högskolor, yrkeshögskolor, forskning och enskilda projekt.

Aktuellt

Ulrica Karp återvald som ordförande – vicehäradshövding Olav Hermanson ny suppleant i styrelsen

Ulrica Karp har vid delegationens höstmöte 30.11.2020 återvalts som styrelseordförande för Högskolestiftelsen i Österbotten för kommande kalenderår. ”Vi fortsätter jobbet med att bidra till att upprätthålla och utveckla en högklassig högre utbildning i Österbotten”, säger styrelseordförande Ulrica Karp, och tillägger att ”det är donationsmedlens avkastning som möjliggör stiftelsens verksamhet och Högskolestiftelsen önskar rikta ett stort…

Nyutgåva av EN REGIONAL RESURS – Högskolestiftelsen i Österbotten 1990 – 2020

Högskolestiftelsen har publicerat en nyutgåva av EN REGIONAL RESURS – Högskolestiftelsen i Österbotten 1990 – 2020. Jubileumsåret 2020 till ära ger Högskolestiftelsen ut en uppföljning för de senaste fem åren. Uppföljningen för åren 2015 – 2020 är skriven av tf vd Kjell Blomqvist. Nyutgåvan omfattar även ett kapitel om Håkan Anttila och hans betydelse för…

Stipendier till studeranden vid Åbo Akademi i Vasa

Ur Ann-Mari Finniläs fond har i samband med inskriptionen vid Åbo Akademi 3.9 följande studeranden tilldelats stipendier för utmärkta studieprestationer: Tiia Gustafsson, Klasslärare, 2.000 euro Emma Löfdahl, Specialpedagogik, 2.000 euro Sara Strandberg, Klasslärare, 2.000 euro Anna Backman, Klasslärare, 500 euro Niklas Grönholm, Statskunskap, 500 euro Tove Gustafsson, Hälsovetenskap, 500 euro Andréa Helmes, Klasslärare, 500 euro…