Aktiv utvecklare

Stiftelsen är en aktiv utvecklare av regionen, som inte bara stöder utan också tar initiativ till olika projekt. Vi var t.ex. en av de drivande krafterna bakom DI-utbildningen vid ÅA i Vasa. Vårt mål är att se till att det finns en högklassig högre utbildning i Österbotten så att regionen är attraktiv både för näringslivet och för studerande.

Effektiv förvaltning

Med en liten och kostnadseffektiv organisation förvaltar vi vårt kapital på ett effektivt och transparent sätt. År 2000 fick vi en större donation av apotekaren Ann-Mari Finnilä på 9 miljoner euro, som idag vuxit sig till ett kapital på över 37 miljoner euro. Under samma tid har vi kunnat dela ut över 15 miljoner euro i bidrag.

En ung stiftelse

Högskolestiftelsen grundades 1990, och är en obunden organisation med beslutsfattandet stadigt förankrat i Österbotten. Varje år delar vi ut närmare en miljon euro för att stöda forskning och högre utbildning i regionen. Vi stöder både högskolor, yrkeshögskolor, forskning och enskilda projekt.

Aktuellt

Beviljade bidrag 2022

Högskolestiftelsen i Österbotten har 24.2.2022 tagit beslut om följande utdelning: UTDELNING FRÅN HÖGSKOLESTIFTELSENS EGNA MEDEL Helsingfors universitets tvåspråkiga juristutbildning i Vasa, 15.000 euro Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet plan på att inleda tvåspråkiga juris magisterutbildning, språkstöd. 5.000 euro. Ecosystem Stategy Lab Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa, 5.000 euro Tillämpade intelligenta system inom välfärdsteknologi, Yrkeshögskolan Novia,…

Elektronisk rapportering för erhållna bidrag 2021

Alla stipendier och bidrag (ej resebidrag) som överskrider 1.000 euro beviljade för 2021 ska redovisas elektroniskt under januari månad, rapporteringen är öppen under perioden 10.1 – 3.2.2022. Även för fleråriga projekt/forskning ska en uppföljningsrapport elektroniskt inlämnas senast 3.2.2022.