Aktiv utvecklare

Stiftelsen är en aktiv utvecklare av regionen, som inte bara stöder utan också tar initiativ till olika projekt. Vi var t.ex. en av de drivande krafterna bakom DI-utbildningen vid ÅA i Vasa. Vårt mål är att se till att det finns en högklassig högre utbildning i Österbotten så att regionen är attraktiv både för näringslivet och för studerande.

Effektiv förvaltning

Med en liten och kostnadseffektiv organisation förvaltar vi vårt kapital på ett effektivt och transparent sätt. År 2000 fick vi en större donation av apotekaren Ann-Mari Finnilä på 9 miljoner euro, som idag vuxit sig till ett kapital på över 37 miljoner euro. Under samma tid har vi kunnat dela ut över 15 miljoner euro i bidrag.

En ung stiftelse

Högskolestiftelsen grundades 1990, och är en obunden organisation med beslutsfattandet stadigt förankrat i Österbotten. Varje år delar vi ut närmare en miljon euro för att stöda forskning och högre utbildning i regionen. Vi stöder både högskolor, yrkeshögskolor, forskning och enskilda projekt.

Aktuellt

Högskolestiftelsen i Österbotten firar 30 år – Marcus Wallenberg: ”Det behövs samverkan mellan näringsliv och universitet” TEXT: Peter Stolpe/Vaasainsider 20.10.2021 Högskolestiftelsen i Österbotten firade idag 30-årsjubileum med prominenta gäster. Marcus Wallenberg bidrog med sin syn på samverkan mellan den akademiska världen och näringslivet. ”Jag är imponerad av den framsynthet och det mod som grundarna till…

Ansökan om bidrag för 2022

ANSÖKNINGSOMGÅNGEN FÖR 2022 ÅRS BIDRAG OCH STIPENDIER INFALLER 2.11 – 25.11.2021 Ansökningar ur Ann-Mari Finniläs fond kan göras av forskarstuderande och anställda vid Åbo Akademi i Vasa. Ansökan görs elektroniskt via länk. Länken öppnas 2.11.2021. Beslut om bidrag fattas i februari. Strategiskt centrala mål för de bidrag och stipendier vi delar ut: Framtidens lärande Högre teknikutbildning Välfärd och…

Högskolestiftelsen 30 år – vi firade tillsammans med Marcus Wallenberg

Högskolestiftelsens i Österbotten 30-årsjubileum Onsdagen den 20 oktober 2021 firades 30-årsjubileum vid Wasa Teater i Vasa. Vi tackar alla deltagare för ett mycket lyckat jubileum! Festprogram 13:30 – 14:45 Prof. Xiao Lan Curdt-Christiansen Prof. of Applied Linguistics in Education, Dep. of Education, University of Bath, UK Senior Research Fellow #1 of Högskolestiftelsen Research Fellowship Programme…

Ann-Mari Finniläs pris och stipendier 2021

Ann-Mari Finniläs pris går i år till dekanus Fritjof Sahlström I samband med Åbo Akademis inskription har Högskolestiftelsen i Österbotten idag delat ut årets Ann-Mari Finniläs pris åt dekanus Fritjof Sahlström. Fritjof Sahlström får priset för målmedvetet arbete som möjliggör mera forskning och internationalisering vid Åbo Akademi i Vasa. Priset på 10.000 euro delas ut vartannat…