Aktiv utvecklare

Stiftelsen är en aktiv utvecklare av regionen, som inte bara stöder utan också tar initiativ till olika projekt. Vi var t.ex. en av de drivande krafterna bakom DI-utbildningen vid ÅA i Vasa. Vårt mål är att se till att det finns en högklassig högre utbildning i Österbotten så att regionen är attraktiv både för näringslivet och för studerande.

Effektiv förvaltning

Med en liten och kostnadseffektiv organisation förvaltar vi vårt kapital på ett effektivt och transparent sätt. År 2000 fick vi en större donation av apotekaren Ann-Mari Finnilä på 9 miljoner euro, som idag vuxit sig till ett kapital på över 30 miljoner euro. Under samma tid har vi kunnat dela ut drygt 12 miljoner euro i bidrag.

En ung stiftelse

Högskolestiftelsen grundades 1990, och är en obunden organisation med beslutsfattandet stadigt förankrat i Österbotten. Varje år delar vi ut närmare en miljon euro för att stöda forskning och högre utbildning i regionen. Vi stöder både högskolor, yrkeshögskolor, forskning och enskilda projekt.

Aktuellt

Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut 955.500 euro – nytt magisterprogram i IT på ÅA i Vasa får 50.000

Åbo Akademis nya magisterprogram i informationsteknologi har ur Ann-Mari-Finniläs fond beviljats 50.000 euro för sitt första år Stiftelsens styrelse har för 2021 anvisat upp till 955.500 euro för utdelning, varav 55.000 euro från Högskolestiftelsens egna medel, 900.000 euro ur Ann-Mari Finniläs fond och 500 euro ur Iris och Thor Österholms fond. Högskolestiftelsen i Österbotten har…

Ulrica Karp återvald som ordförande – vicehäradshövding Olav Hermanson ny suppleant i styrelsen

Ulrica Karp har vid delegationens höstmöte 30.11.2020 återvalts som styrelseordförande för Högskolestiftelsen i Österbotten för kommande kalenderår. ”Vi fortsätter jobbet med att bidra till att upprätthålla och utveckla en högklassig högre utbildning i Österbotten”, säger styrelseordförande Ulrica Karp, och tillägger att ”det är donationsmedlens avkastning som möjliggör stiftelsens verksamhet och Högskolestiftelsen önskar rikta ett stort…

Nyutgåva av EN REGIONAL RESURS – Högskolestiftelsen i Österbotten 1990 – 2020

Högskolestiftelsen har publicerat en nyutgåva av EN REGIONAL RESURS – Högskolestiftelsen i Österbotten 1990 – 2020. Jubileumsåret 2020 till ära ger Högskolestiftelsen ut en uppföljning för de senaste fem åren. Uppföljningen för åren 2015 – 2020 är skriven av tf vd Kjell Blomqvist. Nyutgåvan omfattar även ett kapitel om Håkan Anttila och hans betydelse för…