Under årens lopp har vi stött hundratals små och stora forskningsprojekt vid de högskolor som verkar i Österbotten. Här följer ett urval av de många intressanta projekt som fått bidrag.