Ann-Mari Finniläs pris och stipendier 2021

Ann-Mari Finniläs pris går i år till dekanus Fritjof Sahlström

I samband med Åbo Akademis inskription har Högskolestiftelsen i Österbotten idag delat ut årets Ann-Mari Finniläs pris åt dekanus Fritjof Sahlström. Fritjof Sahlström får priset för målmedvetet arbete som möjliggör mera forskning och internationalisering vid Åbo Akademi i Vasa.

Priset på 10.000 euro delas ut vartannat år åt en eller flera personer för framgångsrik verksamhet vid Åbo Akademis verksamhet i Vasa.

Ann-Mari Finniläs pristagare 2021 Dekanus Fritjof Sahlström. Foto: Katarina Heikius

Högskolestiftelsen i Österbotten som i år firar 30 år har sedan år 2016 delat ut priset Ann-Mari Finniläs pris för att hedra minnet av apotekare Ann-Mari Finnilä som år 2000 donerade en del av sin förmögenhet till det som idag är Högskolestiftelsen.

Sahlström kom till Åbo Akademi som professor år 2016, han har målmedvetet arbetat för att stärka finansieringsbasen och internationaliseringen i Vasa. Tackvare detta arbete har vi nu i höst, kunnat ta emot den första gästprofessorn inom ramen för Högskolestiftelsens Research Fellowship Programme in Education till Vasa. En stor satsning för stiftelsen som vi också hoppas har stor positiv inverkan på ÅA verksamheten i Vasa inom det pedagogiska området.

Högskolestiftelsen delade även ut stipendier ur Ann-Mari Finniläs fond till studeranden med utmärkta studieprestationer vid Åbo Akademi i Vasa. Tre stipendier på 2.000 euro delades ut åt Emilia Knuts, Ronja Albäck och Sofie Sundström samt tolv på 500 euro åt Angelina Nyblom, Malin Selén, Elin Eriksson, Janina Lindström, Jennifer Holmbäck, Rosa Nyqvist, Robin Bokull, Erika Slotte, Agda-Maria Bredenberg, Jenna Ström, Sara Johansson och Joanna Grön.

 

 

 

Relaterade artiklar