Ansökan om bidrag för 2022

Ansökningsomgången för 2022 års bidrag och stipendier infaller 2.11 – 25.11.2021

Ansökningar ur Ann-Mari Finniläs fond kan göras av forskarstuderande och anställda vid Åbo Akademi i Vasa. Ansökan görs elektroniskt via länk. Mera info på bidragssidan. Beslut om bidrag fattas i februari.

Strategiskt centrala mål för de bidrag och stipendier vi delar ut:

  • Framtidens lärande
  • Högre teknikutbildning
  • Välfärd och välmående i Österbotten

Sektoröverskridande mångåriga projekt i samarbete med externa parter (såsom övriga utbildningsenheter eller näringslivet) prioriteras, liksom projekt med regional och samhällelig nytta. Stiftelsen ser även gärna att de projekt och den forskning som stöds bidrar till högskolans profilering.

Relaterade artiklar