Ansökningar ur Ann-Mari Finniläs fond kan göras av forskarstuderande och anställda vid Åbo Akademi i Vasa. Ansökan görs elektroniskt via länk nedan, (öppnas 7.11.2022)

Strategiskt centrala mål för de bidrag och stipendier vi delar ut:

 • Framtidens lärande
 • Högre teknikutbildning
 • Välfärd och välmående i Österbotten

Sektoröverskridande mångåriga projekt i samarbete med externa parter (såsom övriga utbildningsenheter eller näringslivet) prioriteras, liksom projekt med regional och samhällelig nytta. Stiftelsen ser även gärna att de projekt och den forskning som stöds bidrar till högskolans profilering.

Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut stipendier, bidrag och projektfinansiering till högskolor som verkar i Österbotten.

Ansökningarna kan göras ur två olika fonder eller från stiftelsens egna medel:

 • Medel från Ann-Mari Finniläs fond går till Åbo Akademi i Vasa. Forskarstuderande och anställda vid Åbo Akademi i Vasa kan ansöka om individuella bidrag och projektmedel. Ansökan om medel ur Ann-Mari Finniläs fond görs elektroniskt via länk nedan.
 • Stipendier från Iris och Thor Österholms stipendiefond går till Vasa Övningsskola eller pedagogiska enheten vid Åbo Akademi i Vasa. Skolan utser stipendiaterna.
 • Bidrag från Stiftelsens egna medel går till svenskspråkig högskoleverksamhet i Vasaregionen.

Ann-Mari Finniläs fond:

 • Studerandestipendier delas ut på basen av studieprestation. Ingen ansökan görs.
  • Stipendiernas storlek är 500 – 2.000 euro
  • Stipendier delas inte ut åt förstaårsstuderande

Beviljade bidrag (ej resebidrag) och stipendier (ej studerande) ska redovisas elektroniskt i januari därpå följande år. Rese- och konferensbidrag redovisas efter resan/konferensen. För fleråriga projekt görs en årlig uppföljningsrapport elektroniskt i januari månad. Omprövning av finansiering av forskningsprojekt kan ske utifrån redovisade resultat. En mer omfattande utvärderings- och slutrapport inlämnas inom tre månader efter avslutat projekt.