Bidragsutdelning 2023

 Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut närmare 900.000 euro

Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut bidrag för att stöda högskoleverksamhet på svenska i Österbotten. Stiftelsen finansierar forskningsprojekt, stiftelsen delar också ut stipendier och bidrag. Stiftelsens styrelse har för år 2023 anvisat upp till 880.200 euro för utdelning.

I slutet av år 2022 fick Högskolestiftelsen motta en aktiedonation till värdet av 4,7 miljoner euro. Den nya fonden heter Göran Ahlbäcks fond. Under året kommer Göran Ahlbäcks pris att delas ut för första gången. Priset kommer att gå till person eller personer inom utbildning och forskning om IT, artificiell intelligens, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) och Extended Reality (XR), blockkedjeteknologi eller andra vid var tid aktuella teknologier som används eller behövs inom studier, forskning, utbildning eller för regionen viktiga utvecklingsprojekt.

Mera info:

 

 

 

Relaterade artiklar