Högskolestiftelsen i Österbotten var den drivande kraften när ÅA började utbilda diplomingenjörer i Vasa år 2011. Utbildningen har varit en lyckad satsning både vad gäller intresset från studerande och från företagen.

Margareta Björklund-Sänkiaho

I Vasa finns Nordens största energikluster med företag som Wärtsilä, VEO och ABB. Företagen har ett ständigt behov av kunnig arbetskraft och det var en av orsakerna till att Åbo akademi beslöt att starta en diplomingenjörsutbildning i Vasa. Utbildningen kunde köras igång tack vare bidrag från en rad olika stiftelser, däribland Högskolestiftelsen i Österbotten. Stiftelsen har under de fem första fem åren stött utbildningen med sammanlagt en halv miljon euro.

– Utan stiftelsen skulle utbildningen helt enkelt inte ha blivit av. Förutom det direkta ekonomiska bidraget har stiftelsen också drivit frågan på det politiska planet och hjälpt oss med medelanskaffning från andra aktörer, säger Margareta Björklund-Sänkiaho, som fungerar som professor för Energitekniken i Vasa.

De första åren hade DI-linjen cirka fem studieplatser per år, och 2017 var de redan fjorton. På sikt strävar man efter att 20 studerande ska antas till linjen varje år. År 2017 tog  ÅA  över finansieringen för professuren, och verksamheten i Vasa blev därmed mer permanent. De utomstående bidragen riktas nu främst till forskningsverksamhet.

Att utbildningen beskrivs som en framgång beror inte minst på att de studerande har haft lätt att hitta jobb efter studierna. Så gott som alltid görs diplomarbetena i samarbete med energiteknologiföretagen i regionen, och de studerande får alltså foten in i arbetslivet redan under studierna.

Utbildningen har genomförts i nära samarbete med Novia, enligt en banbrytande samarbetsmodell. DI-utbildningen är på magisternivå och många av dem som söker in dit är redan färdiga ingenjörer från Novia.

– Vi har ett mycket bra samarbete med Novia, som också marknadsför vår utbildning för sina ingenjörsstuderande. De flesta studerande som kommer till oss är ingenjörer och har genom sina tidigare studier och praktikperioder redan kontakt med företagen. Ofta har de också en klar bild av vad de vill jobba med när de blir färdiga, säger Björklund-Sänkiaho.