Under våren 2018 kunde studerande från Korsholms gymnasium delta i en kurs om sociala medier på Hanken. Projektet är unikt, eftersom gymnasieeleverna deltog i kursen på samma villkor som Hankens ordinarie studerande.

I maj och juni 2018 ordnade Hanken en kurs som handlade om sociala medier och som veterligen är unik i Finland. I kursen deltog både studerande från Korsholms gymnasium och Hanken-studerande på precis samma villkor.

– Kursen lyckades över förväntan och jag tycker att alla parter drar nytta av arrangemanget. För oss är det här en bra rekryteringskanal, eftersom gymnasieeleverna förhoppningsvis blir intresserade av att söka till Hanken senare, säger prorektor Sören Kock på Hanken.

Söker eleverna in till Hanken kan de få kursen och studiepoängen till godo.

Stiftelsen gav understöd

Idén till kursen föddes mot bakgrund av att undervisningsministeriet har efterlyst mer samarbete mellan utbildningar på andra och tredje stadiet. När idén väl var född ville Hanken genomföra kursen snabbt, men det krävde extern finansiering eftersom den egna budgeten är fastslagen långt på förhand.

Högskolestiftelsen i Österbotten gav ett bidrag på 10.000 euro och Kulturfonden lika mycket.

– Vi är tacksamma över bidragen, för utan dem skulle kursen helt enkelt inte ha blivit av, konstaterar Kock.

Kursen får fortsättning

I kursen deltog 12 elever från Korsholms gymnasium och lika många från Hanken. Kursens höjdpunkt var en resa till Nike i Amsterdam, där deltagarna fick bekanta sig med hur ett stort globalt företag jobbar med sociala medier. Som värd fungerade en alumn från Hanken.

Slutarbetet i kursen bestod av att genomföra olika projekt för mindre lokala företag kring sociala medier.

Eftersom kursen blev en framgång kommer den att ordnas på nytt som ordinarie kurs, vilket också betyder att Hanken övertar finansieringen. Nu planerar Hanken en liknande ny stadieöverskridande kurs som ska handla om företagande.