Pedavoces har verkat sedan 1974 och befäst sin ställning som en naturlig del av Åbo akademi i Vasa. Sedan 2009 leds kören av Maria Timoshenko, som hjälpt till att lyfta kören till nya höjder. Därför tilldelade Högskolestiftelsen Ann-Mari Finniläs pris på 5000 euro åt Timoshenko och kören år 2017.

– Priset kom som en total överraskning. Jag kände en otrolig stolthet och tacksamhet, minns Timoshenko stunden då hon och kören fick veta om priset.

Också körens ordförande Sara Kristin Karlsson är stolt över priset.

– Det känns som ett erkännande för att vi lyckats skapa en verksamhet som tilltalar både medlemmar, allmänheten och personer med anknytning till universitetet.

Stiftelsen motiverar priset med att Pedavoces, och studentförenignar överlag, ger ett stort mervärde åt universitetet. Via dem lär sig de studerande färdigheter som de har nytta av i arbetslivet och skapar viktiga nätverk. I prismotiveringen sägs också att Pedavoces under Timoshenkos ledning har utvecklats till ett fint visitkort för hela ÅA i Vasa.

Prissumman har använts dels för körens nya klänningar och dels för olika resor. Bland annat möjliggjorde priset att kören deltog i en tävling i Kroatien år 2017, där den belönades med två gulddiplom samtidigt som Timoshenko fick pris för bästa dirigent. En del av beloppet är reserverat för körens resa till USA år 2019.

Både Timoshenko och kören har också tidigare fått bidrag av stiftelsen.

– Bidragen och priset har haft stor betydelse för oss. De har möjliggjort tävlingsresor som hjälper till att stärka sammanhållningen bland medlemmarna och höjer kvaliteten på det konstnärliga uttrycket. Vi har också kunnat ordna samkonserter och ge ut skivor tack vare bidragen, berättar Karlsson.

Maria Timoshenko, som också är knuten till ÅA som forskare, har tidigare fått ett forskarstipendium och resestipendium från stiftelsen.

– Bidragen kommer att ha en stor betydelse i mitt forskningsarbete, och jag är innerligt tacksam för Högskolestiftelsens generösa bidrag. Det ger stor motivation att veta att vårt arbete värdesätts.