Högskolestiftelsen lediganslår medel att sökas för 2022

Högskolestiftelsen i Österbotten lediganslår projektfinansiering, bidrag och stipendier att sökas under perioden 1.11 – 25.11.2022.

Högskolestiftelsen i Österbotten delar årligen ut stipendier, bidrag och projektfinansiering till högskolor som verkar i Österbotten.

Ansökningar kan göras ur två olika fonder eller från stiftelsens egna medel:

  • Medel från Ann-Mari Finniläs fond går till Åbo Akademi i Vasa. Forskarstuderande och anställda vid Åbo Akademi i Vasa kan ansöka om individuella bidrag och projektmedel.
  • Stipendier från Iris och Thor Österholms stipendiefond går till Vasa Övningsskola eller Pedagogiska enheten vid Åbo Akademi.
    • Skolan utser stipendiaterna.
  • Bidrag från Högskolestiftelsens egna medel går till svenskspråkig högskoleverksamhet i Vasaregionen.

Strategiskt centrala mål för de bidrag och stipendier vi delar ut:

  • FRAMTIDENS LÄRANDE
  • HÖGRE TEKNIKUTBILDNING
  • VÄLFÄRD OCH VÄLMÅENDE I ÖSTERBOTTEN

För mer information:

www.hogskolestiftelsen.fi/ansok-om-bidrag/

eller kontakta:

vd Katarina Heikius, e-post: katarina.heikius@abo.fi

Relaterade artiklar