Kjell Blomqvist vikarierar Katarina Heikius

Kjell Blomqvist kommer att fungera som vd för Högskolestiftelsen i Österbotten från och med 1.8.2018. Blomqvist vikarierar Katarina Heikius, som kommer att vara vårdledig i ett år.

Kjell Blomqvist är väl bekant med stiftelsen sedan tidigare eftersom han suttit i styrelsen i fyra år. Under tiden som Blomqvist leder stiftelsen kommer han att vara tjänstledig från sitt ordinarie jobb på Estlander & Partners.

Relaterade artiklar