Nyblivna delegationsordföranden Mats Brandt till höger, styrelseordförande Ulrica Karp och tf vd Kjell Blomqvist till vänster. I händerna håller de nyutgåvan av EN REGIONAL RESURS, med uppdatering för de fem sista åren. Foto: Peter Stolpe

Mats Brandt vald till ny delegationsordförande för Högskolestiftelsen i Österbotten

Mats Brandt har vid delegationsmötet 27.8 valts till ny ordförande för delegationen för Högskolestiftelsen i Österbotten. Brandt efterträder Patrick Ragnäs som fungerat som ordförande sedan 2018. Brandt har varit medlem av delegationen sedan 2017.

”Det är en ära att få växla upp. Jag betraktar det som ett hedersuppdrag”, säger Brandt i samband med en presskonferens 3.9 där han presenteras som ny delegationsordförande samtidigt som Högskolestiftelsen presenterar en nyutgåva av historiken EN REGIONAL RESURS – Högskolestiftelsen i Österbotten 1990 – 2020.

”En donation till Högskolestiftelsen lämnar spår efter sig”, säger Mats Brandt och hänvisar till stiftelsens effektiva kapitalförvaltning och att man årligen delar ut kring en miljon euro i bidrag till forskningsprojekt, uppstart och utveckling av utbildningsprogram, forskarstipendier, rese- och konferensbidrag samt övriga stipendier och bidrag.

I år går utdelningen på drygt en miljon euro. ”Tänk om de medlen inte hade delats ut”, säger Mats Brandt.

Till ny vice ordförande för delegationen valdes Mårten Vikberg, som efterträder Annika Tidström. Som ny medlem av delegationen invaldes Lisbeth Fagerström.

Den nya delegationens sammansättning är följande:

Mats Brandt (ordf.), Mårten Vikberg (vice ordf), Örjan Andersson, Kjell Antus, Lisbeth Fagerström, Anna-Maja Henriksson, Sören Kock, Joakim Strand och Annika Tidström.

Relaterade artiklar