Stor donation till Högskolestiftelsen

Högskolestiftelsen i Österbotten har fått en stor och betydelsefull donation, kapitalet förvaltas inom ramen för Göran Ahlbäcks fond. Donationen som erhållits i form av börsaktier uppgår i dagsläget till cirka 4,7 miljoner euro. Enligt donators önskan ska utdelningsbara avkastningen på kapitalet allokeras  för att stödja högre utbildning och forskning beträffande utveckling och tillämpning av framtidens informations- och kommunikationsteknologi i svenska Österbotten. Tillämpningarna kan finnas inom till exempel utbildning, teknikområdet samt social- och hälsovårdsområdet.

Stöd kan ges till exempel till utbildning och forskning om IT, artificiell intelligens, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) och Extended Reality (XR), blockkedjeteknologi eller andra vid var tid aktuella teknologier som används eller behövs inom studier, forskning, utbildning eller för regionen viktiga utvecklingsprojekt

”Från Högskolestiftelsens sida tackar vi ödmjukt för donationen och för det förtroende donatorn visar oss. Vi kommer att ansvarsfullt och enligt donators önskemål att förvalta medlen i den inrättade specialfonden för att därifrån dela ut stipendier och bidrag till gagn för Österbotten. Tackvare donationen kan vi ytterligare befästa den svenska högskoleutbildningens ställning i landskapet,” säger Högskolestiftelsens styrelseordförande Ulrica Karp.

Relaterade artiklar