Det första Göran Ahlbäck priset gick till Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia belönas för sin satsning inom området intelligenta system med Göran Ahlbäcks pris som delas ut av Högskolestiftelsen i Österbotten. Priset delas ut från Göran Ahlbäcks fond som inrättades 2022. Priset som ges till Novias institut för intelligenta system uppgår till 4 500 euro och delas ut 19.12.2023.

Ahlbäcks fond främjar högre utbildning och forskning kring utveckling och tillämpning av framtidens informations- och kommunikationsteknologi i svenska Österbotten. Avkastning från Göran Ahlbäcks fond går enligt fondens stadgar till person eller personer inom utbildning och forskning inom IT, Artificiell Intelligens, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) och Extended Reality (XR), blockkedjeteknologi eller andra aktuella teknologier som används eller behövs inom studier, forskning, utbildning eller för regionen viktiga utvecklingsprojekt.

”Göran Ahlbäcks donation fyller en stor funktion i att utveckla framstående tekniska lösningar som gagnar Österbotten”, konstaterar Högskolestiftelsens verkställande direktör Katarina Heikius.

”Som en del av satsningen att bli en ledande aktör inom området intelligenta system grundade Novia 2020 ett specialiserat institut för att svara mot den stora utvecklingspotential som finns inom näringsliv och samhälle när det gäller praktiska tillämpningar som bygger på hantering av stora mängder data. Avsikten är att organisera expertis, resurser och systematisera näringslivssamarbetet”, berättar rektor Örjan Andersson.

”Att bli vald som den första att ta emot detta pris är inte bara en stor ära, utan också ett starkt erkännande av att vårt arbete inom institutet för intelligenta system bidrar positivt till regionens utveckling. Tillämpningarna sträcker sig till allt från användning av AI inom industriell kvalitetskontroll till språkmodeller för kommuner och optimering av energisystem”, säger prefekt Kristian Blomqvist.

Bild: Katarina Heikius, Göran Ahlbäck och Örjan Andersson.
Foto: Jenny Svartsjö

Relaterade artiklar