Ann-Mari Finniläs pris till Yvonne Backholm-Nyberg och Farida Anwar

Ann-Mari Finniläs pris till Yvonne Backholm-Nyberg och Farida Anwar

I samband med Åbo Akademis inskription har Högskolestiftelsen i Österbotten idag delat ut årets Ann-Mari Finniläs pris. Priset på 10.000 euro delas ut vartannat år åt en eller flera personer för framgångsrik verksamhet vid Åbo Akademis verksamhet i Vasa.
Högskolestiftelsen i Österbotten har sedan år 2016 delat ut priset Ann-Mari Finniläs pris för att hedra minnet av apotekare Ann-Mari Finnilä som år 2000 donerade en del av sin förmögenhet till det som idag är Högskolestiftelsen.

Ann-Mari Finniläs pris för systematiskt utvecklat samarbete med arbets- och näringslivet, 5.000€
Yvonne Backholm-Nyberg, verksamhetchef vid Experience lab
Yvonne Backholm-Nyberg är politices magister och journalist. Media, kommunikation och arbete med strategiskt ledarskap löper som en röd tråd genom hela hennes karriär. På samma sätt har hennes arbete alltid präglats av ett tätt och framgångsrikt samarbete med samhälls- och näringslivet. Backholm-Nyberg har arbetat som radiojournalist vid Yle och projektledare vid FN, och hon har byggt upp och lett utbildningen av journalister vid Åbo Akademi i Vasa. Backholm har varit knuten till Åbo Akademi i Vasa sedan år 1989, först vid SVF/Mediahuset, därefter MediaCity och sedan år 2019 som verksamhetschef vid Experience Lab vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Yvonne har varit med på hela Mediahusets, MediaCitys och Experience Labs resa. Först uppbyggnaden att ett stort och framgångsrikt Media City, en utvecklingsenhet och mötesplats med samverkan mellan forskning och utbildning, näringslivet och samhället som uppgift och bärande idé, och sedan igen fungerat som idébärande och drivande i omdaningen från MediaCity till Experience lab.

I dag står Experience lab med flera konkurrensutsatta forskningsprojekt, bland annat FPV:s första godkända Horizon Europé-projekt (aug 2023), och en flora av samarbeten som omfattar alla ämnen som är representerade vid ÅA i Vasa samt ett stort antal samarbetsparter i regionen, i övriga Finland och internationellt.

Ann-Mari Finniläs pris för internationella studerande  5.000€
PhD Farida Anwar kom till Åbo Akademi och Vasa 2012 med en magisterexamen från Fatima Jinnah Women University, Pakistan, i bagaget. Hon avlade sin magisterexamen vid det då nystartade engelskspråkiga magisterprogrammet inom freds- och konfliktforskning, Master’s­ Degree­ Pro­gramme in­ Peace,­ Me­dia­tion and­ Con­flict Re­search, 2014 och disputerade 2021 med avhandlingen ”Victimisation of Women in Public Places: Sexual Harassment in Pakistan, Ghana, and Finland”.

Anwar arbetar i dag som universitetslektor vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier inom ramen för programmet Talet Boost, ett nationellt projekt med syfte att locka internationell arbetskraft att flytta till Finland och slå sig ner här. Hon är djupt engagerad i PEACE-programmet och ett utmärkt exempel på att det är möjligt för en intelligent och arbetsam person med öppet sinnelag att anpassa sig till finländska förhållanden och bli en viktig medarbetare vid ett universitet.

Farida Anwar är en gediget akademisk person. Hennes förhållningssätt att strikt vetenskapligt och hon brinner för sin forskning om kvinnors ställning och utsatthet för aggression i olika kulturer. Hon är också en ypperlig föreläsare som är omtyckt av studenterna. Hennes arbete med att understöda fakultetens internationella magisterstuderande har hjälpt många att hitta lämpliga praktikplatser vilket i förlängningen kan leda till förbättrade arbetsmöjligheter. Hon hjälper och stöder också utländska studerande när det handlar om att förklara kulturskillnader.

Högskolestiftelsen delade även ut stipendier ur Ann-Mari Finniläs fond till studeranden med utmärkta studieprestationer vid Åbo Akademi i Vasa. Två stipendier på 2.000 euro delades ut åt Gustafsson Felicia och Warg Frida. Samt tolv på 500 euro åt Westerlund Sofie, Levonen Pinja, Selenius Johanna, Lågland Sara, Feiring Molly, Kakkuri Moa, Johansson Peggy, Carlson Anna, Dalkvist Cilla, Klåvus Sofia, Björklund Vanessa och Storbäck Sara.

Relaterade artiklar