Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut 955.500 euro – nytt magisterprogram i IT på ÅA i Vasa får 50.000

Åbo Akademis nya magisterprogram i informationsteknologi har ur Ann-Mari-Finniläs fond beviljats 50.000 euro för sitt första år

Stiftelsens styrelse har för 2021 anvisat upp till 955.500 euro för utdelning, varav 55.000 euro från Högskolestiftelsens egna medel, 900.000 euro ur Ann-Mari Finniläs fond och 500 euro ur Iris och Thor Österholms fond.

Högskolestiftelsen i Österbotten har 25.2.2021 tagit beslut om följande utdelning: https://www.hogskolestiftelsen.fi/bidragsutdelning-2021

 

 

Relaterade artiklar