Högskolestiftelsen i Österbotten lediganslår bidrag och stipendier att sökas 1.11 – 25.11.2018

Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut stipendier, bidrag och projektfinansiering, som kan sökas av anställda och studerande vid de högskolor som verkar i Österbotten.

Ansökningarna kan göras ur två olika fonder eller från stiftelsens egna medel:

  • Medel från Ann-Mari Finniläs fond går till Åbo Akademi i Vasa. Studerande och anställda vid Åbo Akademi i Vasa kan ansöka om individella bidrag och projektmedel. Ansökan görs elektroniskt.
  • Stipendier från Iris och Thor Österholms stipendiefond går till Övningsskolan eller Pedagogiska enheten vid Åbo Akademi i Vasa. Skolan utser stipendiaterna.
  • Bidrag från Stiftelsens egna medel går till svenskspråkig högskoleverksamhet i Vasaregionen.

Gå till https://www.hogskolestiftelsen.fi/ansok-om-bidrag/ för mera information, samt för länkar till den elektroniska ansökningen ur Ann-Mari Finniläs fond.

Relaterade artiklar