Ulrica Karp återvald som ordförande – vicehäradshövding Olav Hermanson ny suppleant i styrelsen

Ulrica Karp har vid delegationens höstmöte 30.11.2020 återvalts som styrelseordförande för Högskolestiftelsen i Österbotten för kommande kalenderår.

”Vi fortsätter jobbet med att bidra till att upprätthålla och utveckla en högklassig högre utbildning i Österbotten”, säger styrelseordförande Ulrica Karp, och tillägger att ”det är donationsmedlens avkastning som möjliggör stiftelsens verksamhet och Högskolestiftelsen önskar rikta ett stort tack till alla donatorer som bidrar till förverkligandet av stiftelsens ändamål”.

”Högskolestiftelsen är en effektiv plattform för den som önskar lämna ett bestående avtryck för ett livskraftigt Österbotten”, säger Kjell Blomqvist, som fortsätter som tf verkställande direktör för Högskolestiftelsen. Han vikarierar ordinarie vd Katarina Heikius fram till 31.8.2021.

Olav Hermanson valdes in som ny suppleant i styrelsen istället för avgående suppleanten Anna-Lena Palomäki. Gun Kapténs och Stefan Talus återvaldes i styrelsen och som övriga styrelsemedlemmar fortsätter Andreas Uthardt och Petri Sandkvist. Som suppleant fortsätter Maria Höglund.

Delegationens ordförande Mats Brandt och viceordförande Mårten Vikberg återvaldes, liksom delegationsmedlemmarna Örjan Andersson och Kjell Antus. Övriga medlemmar i delegationen är Lisbeth Fagerström, Anna-Maja Henriksson, Sören Kock, Joakim Strand och Annika Tidström.

Högskolestiftelsen bidrar till att ekonomiskt stöda och utveckla högre utbildning och forskning i svenska Österbotten. Som en aktiv utvecklare av regionen ger stiftelsen inte bara bidrag utan tar också initiativ till och en aktiv roll i olika projekt.

Relaterade artiklar