Ulrica Karp fortsätter leda styrelsen för Högskolestiftelsen i Österbotten

Ulrica Karp har vid delegationens höstmöte återvalts som styrelseordförande för Högskolestiftelsen i Österbotten.

”Det är en stor ära att fortsättningsvis få leda Högskolestiftelsens styrelsearbete. Högskolestiftelsen är en betydande aktör i finansieringen av den högre svenska utbildningen i landskapet. Stiftelsen har sedan starten delat ut nästan 13 miljoner euro, pengar som bland annat bidragit till att vi idag har diplomingenjörsutbildning på ÅA i Vasa. En högklassig utbildning är en av de grundläggande verksamhetsförutsättningarna till fortsatt välstånd i vårt Österbotten. Det är med kunskap vi kan stärka vårt landskap, där behövs satsningar som Högskolestiftelsen kan bidra med”, säger Ulrica Karp.

Även Gun Kapténs och Stefan Talus återvaldes i styrelsen. Övriga styrelsemedlemmar är Ilkka Penttilä och Andreas Uthardt. Suppleanter är Anna-Lena Palomäki och Maria Höglund.

Delegationens ordförande Patrick Ragnäs och viceordförande Annika Tidström återvaldes också. Återvalda delegationsmedlemmar är Anna-Maja Henriksson, Joakim Strand, Christina Nygren-Landgärds och Kenneth Holmgård. Delegationen har  totalt 22 medlemmar.

Relaterade artiklar