Delegation och styrelse 2023

Ulrica Karp har vid delegationens höstmöte återvalts som styrelseordförande för Högskolestiftelsen i Österbotten. Olav Hermanson valdes in som ordinarie i styrelsen istället för avgående Gun Kapténs och Annika Tidström istället för Stefan Talus.  Som övriga styrelsemedlemmar fortsätter Andreas Uthardt och Petri Sandkvist. Som suppleant fortsätter Maria Höglund och Tommy Olin valdes till ny suppleant.

Delegationens ordförande Mats Brandt och viceordförande Mårten Vikberg återvaldes, liksom delegationsmedlemmarna Anna-Maja Henriksson, Joakim Strand och Mats Brandt. Camilla Wikman valdes i stället för Annika Tidström. Övriga medlemmar i delegationen är Lisbeth Fagerström, Kjell Antus, Sören Kock och Örjan Andersson.

Relaterade artiklar