Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut 850.500 euro

Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut bidrag för att stöda högskoleverksamhet på svenska i Österbotten. Stiftelsen finansierar forskningsprojekt och delar ut stipendier och bidrag.

Stiftelsens styrelse har för 2019 anvisat upp till 850.500 euro för utdelning, varav 50.000 euro från Högskolestiftelsens egna medel, 800.000 euro ur Ann-Mari Finniläs fond och 500 euro ur Iris och Thor Österholms fond.

Relaterade artiklar