Sekreterare Björn Elfving, 1. vicepresident Bo Linde, skattmästare Gunne Lax och president Per Thomasfolk, från LC Vasa-Old Vasabygden

Lions Club Vasa-Old Vasabygden gör en donation till Högskolestiftelsen i Österbotten

Lions Club Vasa-Old Vasabygden har beslutat att stöda Högskolestiftelsens i Österbotten verksamhet genom en donation av aktier till ett värde av ca 17.000 euro till stiftelsen. Högskolestiftelsen bedriver en mycket viktig verksamhet genom att i Österbotten stöda forskning och undervisning i universitet och högskolor. Högklassig forskning och undervisning i Österbotten är i en central roll för en fortsatt och gynnsam utveckling av landskapet, framhåller LC Old Wasa-Vasabygden. Högskolestiftelsen är en aktör som inte nöjer sig med att enbart dela ut bidrag, utan också bidrar till att utveckla regionen genom olika projekt och satsningar – en verksamhet väl värd att understödas, fortsätter LC Vasa-Old Vasabygden.

Högskolestiftelsen i Österbotten mottar med stor tacksamhet donationen från LC Vasa-Old Vasabygden. Ett ökat intresse från donatorshåll ger en bredare bas för att förverkliga stiftelsens ändamål – att ekonomiskt bidra till att upprätthålla och utveckla högskoleverksamhet i svenska Österbotten, säger stiftelsens ordförande Ulrica Karp. Högskolestiftelsen har sedan dess grundande 1990 stött och främjat vetenskaplig forskning och utbildning i regionen. Genom ett välfungerande högskoleväsende och en högklassig högre utbildning säkerställs att Österbotten är attraktiv både för näringslivet och för studerande, fortsätter Karp.

Högskolestiftelsens största donator Ann-Mari Finnilä har vikt sin donation till Åbo Akademis verksamhet i Vasa, vilket innebär att största delen av stiftelsens bidrag tillsvidare gått till ÅA. Stiftelsens uppgift är ändå att främja all högre utbildning på svenska i Österbotten. Vi stöder därmed också t.ex. Yrkeshögskolan Novia, Hanken Svenska handelshögskolan och Helsingfors universitets tvåspråkiga juristutbildning i Vasa. Det är därför mycket glädjande att stiftelsen får nya donationer för att kunna förverkliga sitt ändamål i en bredare omfattning, konstaterar tf vd Kjell Blomqvist på Högskolestiftelsen i Österbotten.

Relaterade artiklar