Nyutgåva av EN REGIONAL RESURS – Högskolestiftelsen i Österbotten 1990 – 2020

Högskolestiftelsen har publicerat en nyutgåva av EN REGIONAL RESURS – Högskolestiftelsen i Österbotten 1990 – 2020. Jubileumsåret 2020 till ära ger Högskolestiftelsen ut en uppföljning för de senaste fem åren. Uppföljningen för åren 2015 – 2020 är skriven av tf vd Kjell Blomqvist. Nyutgåvan omfattar även ett kapitel om Håkan Anttila och hans betydelse för Högskolestiftelsens uppbyggnad och utveckling, skrivet av Gustav Lawast, stiftelsens styrelseordförande 2001 – 2011. Styrelsens ordförande Ulrica Karp står för förordet.

Högskolestiftelsens EN REGIONAL RESURS skrevs år 2010 av dåvarande vd Håkan Anttila med syftet att dokumentera Högskolestiftelsens första 20 år. 2015 gjordes en nyutgåva med uppföljning för åren 2010 – 2015, av Anttila. Anttilas texter är återgivna i sin ursprungliga form i årets nyutgåva.

Historiken har även fått en ny design som återspeglar Högskolestiftelsens visuella identitet. Victor Blomqvist står för bokens design och layout, och Arkmedia för trycket.

För printversion av EN REGIONAL RESURS – Högskolestiftelsen i Österbotten 1990 – 2020, kontakta tf vd Kjell Blomqvist på e-post: kjell.blomqvist@abo.fi eller tel. 050 5575 180. Historiken finns även tillgänglig för nedladdning i .pdf-format här.

Relaterade artiklar